×

Kwaliteit

Onze kwaliteitseisen
zijn streng

HeaderAfbeelding

Kwaliteit

Het waarborgen van de kwaliteit van ons product, doen we op uiteenlopende manieren en in alle fasen van het productieproces:

  • Via scoutingsystemen zowel op de productielocaties als in Nederland hebben we snel inzichtelijk wanneer er ziektes of plagen aanwezig zijn en kunnen we dus snel adequate actie nemen.
  • Via URC stekcontroles op de productielocaties kan continue feedback gegeven worden naar de plukploegen.
  • Door continue monitoring van de transporten (Afrika-Nederland) kan bepaald worden hoe lang partijen stek bewaard kunnen worden.
  • Via kwaliteitschecks wordt ook het steksteekproces continu gemonitord.
  • Uit controles tijdens het bewortelingsproces kunnen tot slot direct verbeterpunten voortkomen.
Contact

'KWALITEITSCHECKS VINDEN GEDURENDE 

HET COMPLETE PRODUCTIEPROCES PLAATS' 

Continue aandacht voor efficiency, duurzaamheid en kwaliteit

Naast het continu monitoren van het productieproces, wordt ook steeds gezocht naar mogelijkheden om het proces verder te verbeteren op het terrein van efficiency, duurzaamheid, kwaliteit, ed. Actuele ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld het uitfaseren van veen en het uitfaseren van eenmalige plastics, waardoor we ons productieproces verder verduurzamen. Verder wordt digitalisering ingezet bijvoorbeeld voor cameramonitoring en geautomatiseerde kistgewicht metingen.

Contact

'CONTINUE AANDACHT
VOOR KWALITEIT'

Team kwaliteit

Binnen Deliflor is er compleet team van mensen actief die zich dagelijks intensief bezighoudt met kwaliteitscontroles en verbeterprocessen. Zo kunnen issues in het proces snel worden gesignaleerd, opgelost en gecommuniceerd met onze klanten. Klanten die meer willen weten hoe ons Kwaliteitsteam functioneert, informeren we graag over onze werkwijze en activiteiten om dagelijks een zo hoog mogelijke kwaliteit stekmateriaal te kunnen leveren.


Contact

MEER WETEN?

BEL, SCHRIJF

OF NEEM 

CONTACT MET

ONS OP!

HeaderAfbeelding
Deliflor