×

Privacy

Privacy

Beekenkamp Group gevestigd aan Korte Kruisweg 141, 2676 BS Maasdijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

WWW.BEEKENKAMP.NL
Beekenkamp Group
Korte Kruisweg 141
2676 BS  MAASDIJK

T 31 (0)174 – 526 100
info@beekenkamp.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beekenkamp Group verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, afhankelijk van de actie die u onderneemt:

Contactformulier

– Voor- en/of achternaam
– Bedrijfsnaam
– Adres
– Postcode
– Plaats
– Land
– Telefoonnummer
– E-mail adres
– Het e-mailbericht

 

Offerte formulier

– Voor- en/of achternaam
– Bedrijfsnaam
– Adres
– Postcode
– Plaats
– Land
– Telefoonnummer
– E-mail adres
– De aangevraagde artikelen
– Het e-mailbericht

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beekenkamp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Beekenkamp Group verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen, aan de hand van de grondslag ‘toestemming’:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien u hiervoor het contactformulier of sollicitatieformulier heeft ingevuld.
 • Om u een offerte te sturen indien u hiervoor het offerteformulier heeft ingevuld.
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor u zich heeft aangemeld.
 • Om u van onze extra services te laten gebruik maken, waarvoor een gebruikersaccount vereist is.

Geautomatiseerde besluitvorming

Beekenkamp Group neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen voor u kunnen hebben. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beekenkamp Group) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Beekenkamp Group bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Wanneer u contact met ons opneemt via ons sollicitatieformulier, moeten wij contact met u op kunnen nemen. Deze gegevens bewaren wij zolang het noodzakelijk is, maximaal 1 maand. Wij kunnen afhankelijk van het doel van de sollicitatie, in overleg uw gegevens tot maximaal 1 jaar bewaren, maar alleen als wij hiervoor expliciet uw toestemming hebben ontvangen.
 • Wanneer u contact met ons opneemt via ons contactformulier, moeten wij contact met u op kunnen nemen. Deze gegevens bewaren wij zolang het noodzakelijk is, afhankelijk van het doel van de contactaanvraag, maximaal 1 jaar.
 • Wanneer u contact met ons opneemt via ons chatvenster, moeten wij contact met u op kunnen nemen. Deze gegevens bewaren wij zolang het noodzakelijk is, afhankelijk van het doel van de chataanvraag, maximaal 1 jaar.
 • Wanneer u een offerte aanvraagt via ons offerteformulier, moeten wij u een passende offerte kunnen toesturen. Hiervoor bewaren wij u gegevens zolang als noodzakelijk, afhankelijk van het doel van de offerteaanvraag en het uiteindelijke akkoord op de offerte. De gegevens bewaren wij maximaal 7 jaar.
 • Wanneer u een account heeft aangevraagd voor “My Beekenkamp” of “Beekenkamp Media Library”, moeten wij contact met u op kunnen nemen en een account voor u aanmaken. Hiervoor bewaren wij u gegevens maximaal 1 jaar. In de laatste maand van Ieder jaar wordt opnieuw toestemming aan u gevraagd of wij uw gebruikers account actief mogen houden en uw persoonsgegevens opnieuw voor 1 jaar mogen bewaren. Indien wij geen toestemming ontvangen wordt uw account automatisch verwijderd nadat het jaar is verstreken.
 • Als u zich heeft ingeschreven door de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren wij deze toestemming 5 jaar lang. Ook als u op een gegeven moment beslist dat u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, bewaren wij het intrekken van uw verzoek. We gebruiken uw gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
 • De gegevens die wij verzamelen door middel van Cookies (zoals Google Analytics) bewaren wij 24 maanden. Met deze gegevens kunnen wij uw ervaringen op onze website optimaliseren en uw voorkeuren bijhouden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Beekenkamp Group verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Beekenkamp Group blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beekenkamp Group en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beekenkamp.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Binnen Beekenkamp Group is een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. De Functionaris Gegevensbescherming waarborgt de bescherming van uw privacy en die van haar medewerkers. U heeft tevens de mogelijkheid een klacht in te dienen. Dan kunt u direct contact opnemen met Beekenkamp Group via telefoonnummer: +31 (0)174 – 526 100 en vragen naar de Functionaris Gegevensbescherming.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beekenkamp Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@beekenkamp.nl.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Wij versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Wij sluiten met verschillende leveranciers een verwerkersovereenkomst.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen wij ervoor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.  [Versie 1.0 – juli 2018]

 

 

Deliflor