×

Vermeerdering

stekmateriaal van hoge kwaliteit
HeaderAfbeelding

Rassen die voldoen aan alle eisen worden op onze productielocaties in Afrika vermeerderd

Rassen die voldoen aan alle eisen worden op onze productielocaties in Afrika vermeerderd. Hier vandaan gaan ze voor beworteling naar Nederland of onbeworteld naar andere bestemmingen op de wereld.

Een ras dat voldoet aan alle strenge kwaliteitseisen die Deliflor hanteert, wordt vervolgens vermeerderd op onze productielocaties in Afrika. Dit betekent dat het aantal moederplanten wordt uitgebreid. Dagelijks is er op deze locaties een groot team bezig met de productie van voldoende stekmateriaal. Alles is erop gericht stekmateriaal van een hoge kwaliteit te leveren, zodat onze klanten het best mogelijke product van ons ontvangen.Contact

"OP ONZE LOCATIES IN AFRIKA
WORDEN PLANTEN VERMEERDERD"

Integrated Pest Management

Een van onze speerpunten op onze productielocaties in Afrika is geïntegreerde gewasbescherming. Een stekproductie vrij van ziekten en plagen is niet alleen voor ons speerpunt maar wordt de standaard om aan onze klanten en hun afnemers te kunnen leveren. Onze inspanningen op dit gebied via uitgebreide scouting, registratie en een slimme combinatie van gewasbeschermingsmiddelen zijn intensief en communiceren we met onze klanten.

Contact

'WIJ VERBETEREN LEVENSKWALITEIT 

VAN DE GEMEENSCHAP'

Social reponsibility

Onze productielocaties in Afrika zijn niet alleen een werkgever voor duizenden lokale mensen, maar dragen tevens actief bij aan het verbeteren van de levenskwaliteit van de gemeenschap. Door te luisteren naar en te handelen op basis van de behoeften van mensen, worden projecten zoals een jeugdvoetbalteam en een gezondheidscentrum gerealiseerd. Daarnaast investeren we aanzienlijk in milieubescherming en duurzaamheid, en herinvesteert het een deel van de winst terug in de gemeenschap, wat bijdraagt aan een gezonde bedrijfsvoering op lange termijn.
Contact

MEER WETEN?

BEL, SCHRIJF

OF NEEM 

CONTACT MET

ONS OP!

HeaderAfbeelding
Deliflor