×

BEWORTELING

HET GAAT
VERDER DAN 
ALLEEN 
VEREDELEN
HeaderAfbeelding

Veredelen is de kunst van het samenbrengen van de beste producteigenschappen

Veredelen is de kunst van het samenbrengen van de beste eigenschappen. Eigenschappen die de uiteindelijke koper belangrijk vindt zoals kleur, vorm en uitstraling. Maar eigenschappen als houdbaarheid, ziekteresistentie en geschiktheid voor een energie-efficiënte, hitte tolerante en geautomatiseerde teelt nemen steeds meer toe in belang.

Deliflor loopt voorop als het gaat om data gestuurde veredeling en gebruik van DNA-technieken en heeft geavanceerde lab faciliteiten om toetsing, bewaring en doorontwikkeling van rassen zo optimaal mogelijk te sturen. Rassen worden uitgebreid getest onder de modernste teeltomstandigheden en in diverse klimaatomstandigheden voordat nieuwe rassen goed bevonden worden voor een marktintroductie. Door rassen te testen op onze eigen locaties in Colombia en Japan en bij partners in Zuid-Europa, verkrijgen we uitstekende informatie over de prestaties van een ras wereldwijd.


Contact

'MARKTGERICHT VEREDELEN
VINDEN WE ERG BELANGRIJK'

MEER OVER DELIFLOR

Rassen die voldoen aan alle eisen worden op onze productielocaties in Afrika vermeerderd

Een ras dat voldoet aan alle strenge kwaliteitseisen die Deliflor hanteert, wordt vervolgens vermeerderd op onze productielocaties in Afrika. Dit betekent dat het aantal moederplanten wordt uitgebreid. Dagelijks is er op deze locaties een groot team bezig met de productie van voldoende stekmateriaal. Alles is erop gericht stekmateriaal van een hoge kwaliteit te leveren, zodat onze klanten het best mogelijke product van ons ontvangen.


Contact

'WIJ BRENGEN VREUGDE 
IN HET LEVEN'

ONZE VEREDELING

BEWORTELING IS EEN GROOT EN BELANGRIJK ONDERDEEL VAN ONS PRODUCTIEPROCES

Deliflor is de grootste partij als het gaat om het bewortelen van chrysantenstekken. Niet alleen bedienen wij hiermee onze eigen klanten, maar ook diverse van onze concullega’s.

Deliflor is de grootste partij als het gaat om het bewortelen van chrysantenstekken. Na ontvangst van het stekmateriaal uit onze productielocaties wordt dit op onze locaties in Maasdijk en de ultramoderne nieuwe bewortelingslocatie in Nieuwaal met behulp van geavanceerde steksteekrobots gestoken. Na een kleine 2 weken in de bewortelingskas hebben de stekken krachtige wortels en zijn de stekken klaar om naar de klant vervoerd te worden. Onze logistiek is zeer efficiënt ingericht en daardoor kunnen wij onze klanten just-in-time leveren.


Contact

MEER WETEN?

BEL, SCHRIJF

OF NEEM 

CONTACT MET

ONS OP VIA 

SOCIAL MEDIA!

HeaderAfbeelding