×

Veredeling

de kunst
van het
samenbrengen
HeaderAfbeelding

Veredelen is de kunst van het samenbrengen van de beste producteigenschappen

Veredelen is de kunst van het samenbrengen van de beste eigenschappen. Eigenschappen die de uiteindelijke koper belangrijk vindt zoals kleur, vorm en uitstraling. Maar eigenschappen als houdbaarheid, ziekteresistentie en geschiktheid voor een energie-efficiënte, hittetolerante en geautomatiseerde teelt nemen steeds meer toe in belang.

Deliflor loopt voorop als het gaat om datagestuurde veredeling en gebruik van DNA-technieken en heeft geavanceerde labfaciliteiten om toetsing, bewaring en doorontwikkeling van rassen zo optimaal mogelijk te sturen. Rassen worden uitgebreid getest onder de modernste teeltomstandigheden en in diverse klimaatomstandigheden voordat nieuwe rassen goed bevonden worden voor een marktintroductie.
Door rassen te testen op onze eigen locaties in Colombia en Japan en bij partners in Zuid-Europa, verkrijgen we uitstekende informatie over de prestaties van een ras wereldwijd.
Contact

'MARKTGERICHT VEREDELEN
VINDEN WE ERG BELANGRIJK'

Data gestuurde veredeling en gebruik merkertechnologie

Merkertechnologie, weefselkweek en ziektentoetsingen zijn activiteiten die binnen de veredeling en vermeerdering snel in belang toenemen. Niet alleen gericht op het kunnen leveren van een zo optimaal mogelijk product aan onze klanten. Maar ook om het veredelingsproces nog efficiënter en sneller te laten verlopen. Moleculaire merkers helpen ons om sneller en gerichter op bepaalde raseigenschappen te kunnen veredelen. Op die manier ontwikkelen we rassen die voldoen aan veranderende teelt- en klimaatomstandigheden en die duurzamer zijn op het gebied van energie en resistentie tegen ziekten en plagen, waardoor het gebruik van gewasbescherming verder teruggedrongen kan worden.

Contact

'GEAVANCEERDE MERKERTECHNOLOGIE 

HELPT ONS BIJ HET VEREDELEN'

Geavanceerde labfaciliteiten

In onze hightech laboratoriumfaciliteiten doen we ziektentoetsingen waarbij we (preventief) kijken of planten besmet zijn met virussen, bacteriën of schimmels om er zo voor te kunnen zorgen dat de stekken waarmee wordt gekruist of die verkocht worden, ziektevrij zijn. Via weefselkweek groeien planten in buizen/bakken op een vaste voedingsbodem, die rijk is aan diverse voedingsstoffen, vitamines en planthormonen (ook wel in vitro genoemd). Zo maken we nieuwe rassen geschikt voor opkweek naar grotere aantallen.

Contact

MEER WETEN?

BEL, SCHRIJF

OF NEEM 

CONTACT MET

ONS OP!

HeaderAfbeelding
Deliflor